Mateřské centrum Ledňáček
Jméno Heslo

Zpráva | 31. prosinec 2016, 20:12

PF 2017

V roce, který nadchází,
ať vás štěstí a zdraví provází.
Všechno dobré přichází,
přátelé a láska ať vám neschází.
Nic ať vás nikdy nerozhází
a žijete v klidu bez nesnází.
Kéž vaši drazí vám neodchází.

Přejí koordinátorky Eva, Ivana a Péťa
Ivana Svobodová