Mateřské centrum Ledňáček
Jméno Heslo
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.

Základní informace

Co je mateřské centrum?

 • Zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují program.
 • Umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, do níž se celodenní péčí o dítě dostávají.
 • Jsou založena na principu rodinné svépomoci; poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.
 • Posilují mateřskou roli ženy.
 • Jsou místem, kde jsou děti vítány; nacházejí zde přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti.
 • Pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
 • Mají neformální charakter, pomáhají nalézat nové přátele.
 • Vznikají dobrovolnou činností občanů a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti.

Co je cílem mateřského centra Ledňáček?

 • Vytvořit pro rodiče z Ledče a blízkého okolí (především maminky na mateřské dovolené) a pro jejich děti místo, kde se budou moci vzájemně setkávat.
 • Poskytnout dětem (zejména těm, které nenavštěvují mateřské a základní školy) možnost setkat se s dalšími dětmi a tím získat nové kamarády i zkušenosti.
 • Umožnit široké veřejnosti vzdělávání v oblastech rodinné výchovy, zdravovědy a společenských věd.
 • Spolupracovat s dalšími organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy.
 • Pořádat akce pro veřejnost.

Ledňáček je otevřen pro všechny, kteří se starají o malé děti (tedy nejen pro maminky na rodičovské dovolené, ale i pro tatínky, babičky, tety atd.). Hračky, které jsou k dispozici jsou pro děti zhruba do 5 let, ale v létě k nám chodily i maminky, které k nám chodí pravidelně a přišly i se staršími dětmi, co již chodí do školky nebo i školy.

Jak máme otevřeno
Ledňáčkova herna
úterý 9:00–11:30pro všechny hravé malé i větší děti
čtvrtek 9:00–11:30především pro nejmenší děti a jejich sourozence
čtvrtek 15:30–17:00tvoření pro malé i větší šikuly
Dopolení hrátky
úterý, čtvrtek 9:45–10:30přijďte si pohrát s písničkami a říkadly
Tvořivá dílnička
čtvrtek 15:30–17:00vytvořte si s námi něco pro radost

Pořádáme také nepravidelně přednášky pro širokou veřejnost (zhruba jednou měsíčně) a další jednorázové akce.