Mateřské centrum Ledňáček
Jméno Heslo
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.

Pravidla návštěvy

  1. Každý dospělý návštěvník (maminka, tatínek atd.) se zapíše do knihy návštěv a zaplatí vstupné. To činí 30 Kč za celou rodinu. První návštěva maminky (tatínka) s dětmi je zdarma.
  2. Vstup do herny a pracovní dílny mateřského centra je pouze v přezůvkách (popř. v ponožkách).
  3. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v MC.
  4. Na rodiči též zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v MC vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.
  5. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti jídlo také uklidí.
  6. V kuchyňce je možnost uvaření teplých nápojů a ohřátí si svačiny.
  7. V kuchyňce se také nachází lékárnička (označená dvířka).
  8. V MC je k dispozici nočník nebo WC (dospělý po svém dítěti uklidí, tj. vynese a vypláchne nočník, popř. spláchne WC). V případě potřeby jsou k dispozici i jednorázové plenky a ostatní hygienické potřeby. Vždy své dítě na WC doprovoďte.
  9. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky, se kterými si hrálo. Nabádejte děti, aby se chovaly ke všemu vybavení i hračkám v MC šetrně.
  10. Prosíme Vás také o větší toleranci při „vzájemném poznávání dětí“. Případné komplikace řešte ihned na místě.

Pokud se Vám v MC Ledňáček líbí i při dodržování těchto pravidel, tak z toho máme radost i my a těšíme se na další Vaše návštěvy.